PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY MỚI NHẤT

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều ngành công nhiệp được mở rộng quy mô sản xuất cũng như phạm vi phân bố. Bên cạnh sự xuất hiện của hàng loạt nhà máy, xí nghiệp,… thì môi trường cũng phải tiếp nhận một nguồn nước thải khổng lồ. Đặc biệt, vùng Đông Nam Bộ, với toàn bộ các tỉnh thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi tập trung các nhà máy, khu công nghiệp lớn được đánh giá là vùng có lượng phát sinh nước thải lớn nhất cả nước. Chính vì vậy, việc tìm ra giải pháp an toàn, hiệu quả trong việc xử lý nước thải nhà máy là cần thiết hơn lúc nào hết.

1. Tính chất nước thải nhà máy

Mỗi nhà máy với mỗi loại hình sản xuất sẽ có đặc tính nước thải riêng biệt. Ví dụ, đối với nhà máy dệt nhuộm, nước thải được đặc biệt chú ý do quá trình nhuộm và hoàn tất sử dụng một lượng lớn nguyên liệu thô, nước nhuộm và chất trợ nhuộm, thành phần nước thải thường không ổn định, thay đổi theo loại thiết bị nhuộm. Việc xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm thường là xử lý độ màu, và COD trong nước thải. Còn nói đến nước thải nhà máy sản xuất giấy thì tính chất nước thải thường phụ thuộc vào nguyên liệu và công nghệ sản xuất, nước thải nhà máy giấy thường có chỉ số BOD5 và COD là rất cao (lên đến 700mg/L và 2.500 mg/L), hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép. Ngoài ra nước thải các nhà máy còn thường gặp phải tình trạng pH cao, nồng độ Coliform lớn, nhiễm lượng lớn dầu mỡ (chế biến thủy sản).

Nhìn chung nước thải nhà máy sản xuất công nghiệp thường có các tính chất sau:

Thành phần và nồng độ của nước thải phụ thuộc vào ngành và sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy, các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp rất đa dạng.

Nhìn chung, nước thải công nghiệp có hàm lượng các hợp chất hữu cơ lớn, BOD, chất rắn lơ lửng, chất rắn hòa tan cao và các hợp chất sunfua. Đôi khi nước thải cũng chứa các hóa chất độc hại, kim loại nặng, dầu mỡ. Vì vậy, xử lý nước thải công nghiệp rất độc hại đối với con người và môi trường sinh thái.

Các tính chất đặc trưng của nước thải công nghiệp

– Màu của nước thải có màu nâu, tuy nhiên thường là màu xám vẩn đục. Nếu như bị nhiễm khuẩn, sẽ có màu đen.
– Mùi của nước thải khá khó chịu do các chất hữu cơ phân hủy hoặc do các chất thải trong quá trình sản xuất.
– Nước thải có tính acid hoặc kiềm rất cao, BOD nằm trong khoảng 100-300mg/l, COD thường trong khoảng 200-500mg/l…

Tram Xu Ly Nuoc Thai Cao Su Loc Ninh

2. Một số tính chất đặc trưng của nước thải nhà máy sản xuất.

Pp

3. Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải nhà máy như thế nào là hợp lý ?

Đầu tiên, nước thải nhà máy từ các nguồn thải được dẫn theo mương, qua song chắn rác nhằm loại bỏ các rác, cặn lớn như lá cây, bao nilong nhằm đảm bảo tuổi thọ cho bơm và đường ống các công trình phía sau.

Tiếp theo, nước thải được dẫn vào bể điều hòa nhằm ổn định nồng độ và lưu lượng để tạo điều kiện cho các công trình phía sau được xử lý hiệu quả hơn. Trong bể luôn được duy trì sự xáo trộn hoàn toàn nhờ hệ thống sục khí nén nhằm tránh tình trạng lên men kỵ khí gây mùi.

Sau đó, nước được dẫn qua bể phản ứng, tại đây nước thải được châm thêm hóa chất ( tùy theo loại tính chất nguồn nước thải vào: dệt nhuộm, giấy, xi mạ, thủy sản…mà lựa chọn hóa chất phù hợp từng đặc tính của nước thải) nhằm keo tụ các cặn lở lửng trong nước nhằm tạo ra các bông cặn nặng, dễ dàng loại bỏ nhờ trọng lực.

Nước được dẫn qua bể lắng hóa lý nhằm lắng những bông cặn đã được keo tụ trước đó.

Nước thải qua quá trình xử lý hóa lý sẽ được đưa qua cụm bể sinh học ( AAO) viết tắt của từ Anaerobic (kỵ khí) – Anoxic (yếm khí) – Oxic (hiếu khí):

Đối với nước thải thủy sản, chăn nuôi… có nồng độ COD, Amoni cao. Có thể sử dụng kết hợp cả 3 giai đoạn nêu trên để đạt trên 95% hiệu quả xử lý.

 • Giai đoạn Kị khí xảy ra quá trình phân hủy các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải (BOD, COD) và các chất dạng keo trong nước thải dưới sự tham gia của hệ vi sinh vật kị khí. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, vi sinh vật kỵ khí sẽ sử dụng các chất hữu cơ trong nước thải như thức ăn nuôi sống bản thân và phân hủy chúng thành các hợp chất ở dạng khí. Bọt khí sinh ra bám vào các hạt bùn cặn. Các hạt bùn cặn này nổi lên trên làm xáo trộn bùn kị khí có trong bể, từ đó quá trình xử lý kỵ khí đạt hiệu quả cao. Phổ biến sử dụng bể UASB hoặc kỵ khí tiếp xúc.

Quá trình phân hủy chất hữu cơ của hệ vi sinh vật kị được thể hiện bằng các phương trình sau:

Chất hữu cơ + VK kị khí → CO2+ H2S + CH4 + các chất khác + năng lượng

Chất hữu cơ + VK kị khí + năng lượng → C5H7O2N (Tế bào vi khuẩn mới)

 • Giai đoạn hiếu khí (Oxic)

Nitrat hóa là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn được lấy từ các hợp chất oxy hóa của nito, chủ yếu là amoni. Ngược với các vi sinh vật dị dưỡng các vi khuẩn nitrat hóa sử dụng CO2 (dạng vô cơ) hơn là các nguồn carbon hữu cơ để tổng hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn nitrat hóa tạo thành trên một đơn vị của quá trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo thành của quá trình dị dưỡng.

Quá trình nitrat hóa từ nito amoni được chia thành hai bước và có liên quan tới hai loại sinh vật, đó là vi khuẩn Nitrosomonas và vi khuẩn Nitrobacteria. Ở giai đoạn đầu tiên, amoni được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành nitrat

B1: NH4+ + 1.5O2 ” NO2 + 2H+ + H2O

B2: NO2 + 0.5O2 ” NO3

Các vi khuẩn Nitrosomonas và khi khuẩn nitrobacteria sử dụng năng lượng lấy từ các phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối . Có thể tổng hợp quá trình bằng phương trình sau:

NH4+ + 2 O2 ” NO3 + 2H+ + H2O (*)

Cùng với quá trình thu năng lượng, một số ion Amoni được đồng hóa cận chuyển vào trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương trình sau:

4 CO2 + HCO3 + NH4+ + H2O ” C5H7O2N + 5O2

C5H7O2N tạo thành được dùng để tổng hợp nên sinh khối mới cho tế bào vi khuẩn.

Toàn bộ quá trình oxy hóa và phản ứng tổng hợp được thể hiện qua phản ứng sau:

NH4+ + 1.83O2 + 1.93HCO3 ” 0.021C5H7O2N + 0.98NO3 + 1.041H2O + 1.88H2CO3

Lượng oxy cần thiết để oxy hóa amoni thành nitrat cần 4.3 mg O2/ 1 mg NH4+.

 • Giai đoạn thiếu khí (Anoxic) diễn ra quá trình khử Nitrat, sau giai đoạn chuyển hóa Nitrat trong bể Oxic sẽ diễn ra quá trình khử Nitrat thành Nito tự do. cụ thể, các vi sinh vật trong điều kiện thiếu khí sẽ chuyển hóa NO3  trong nước thành khí N2. Ngoài ra, bể còn đảm nhận vai trò khử BOD, COD có trong nước thải. Trong bể có lắp đặt máy khuấy chìm giúp bùn được xáo trộn hoàn toàn.Do bậc hiếu khí đặt sau bậc thiếu khí để tận dụng nguồn carbon có sẵn từ ô nhiễm hữu cơ trong nước thải, cần thiết phải đưa dòng thải có nồng độ nitrat, nitrit cao sau bậc hiếu khí về bậc thiếu khí để thực hiện quá trình khử nitrat, nitrit bằng cách tuần hoàn dòng thải ngay sau hiếu khí về thiếu khí.Trong môi trường thiếu oxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng kỵ khí tùy tiện) sẽ tách oxy của nitrat (NO3) và nitrit (NO2) để oxy hóa chất hữu cơ. Nito phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước.

11

Tuy nhiên, quy trình trên chỉ là quy trình sơ bộ để xử lý nước thải nhà máy. Để đưa ra được một quy trình xử lý nước thải nhà máy phù hợp, giá thành cạnh tranh, tiêu chuẩn xả thải đảm bảo thì phải dựa vào các tiêu chí sau:

 • Tài chính của doanh nghiệp. Công nghệ và thiết bị HANA đưa ra luôn chú trọng cân đối hài hòa giữa giá thành đầu tư và chất lượng nước đầu ra cho Doanh nghiệp.
 • Công suất hoạt động của nhà máy: Thời gian hoạt động, thời gian cao điểm, công suất tối đa…
 • Nguyên liệu đầu vào và quy trình sản xuất của nhà máy.
 • Kết quả phân tích nước thải nhà máy ( giá trị trung bình và cao nhất để tính toán hệ số vượt tải)
 • Tùy vào diện tích khu vực, có thể đa dạng hóa vật liệu sử dụng: có thể xây dựng bê tông cốt thép, hoặc cụm Module bể bằng thép, nhựa composite… phù hợp với mặt bằng diện tích hạn hẹp và cảnh quan xung quanh nhà máy.
 • Vị trí nơi xả thải ( vị trí xả thải: sông, suối, cống thoát khu công nghiệp, cống thoát khu dân cư…) HANA sẵn sàng hỗ trợ dịch vụ thủ tục giấy phép xả thải, đấu nối xả thải với thời gian nhanh chóng và chi phí cạnh tranh cho Doanh nghiệp.

4. Ưu điểm của công nghệ xử lý nước thải nhà máy:

 • Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn A hoặc B, tùy theo mục tiêu thiết kế.
 • Chi phí đầu tư cạnh tranh, phù hợp với giá trị Doanh nghiệp mong muốn.
 • Dễ bảo trì, dễ vận hành ( người vận hành có thể là nhân viên cơ, điện của nhà máy, chạy hai chế độ Auto/Man, không cần túc trực 24/24)
 • Chi phí vận hành tiết kiệm.
 • Thiết kế hài hòa với cảnh quan xung quanh nhà máy.

5. Các hình thức xử phạt nếu không xử lý nước thải nhà máy.

Theo Nghị Định 155/2016/NĐ-CP, quy định cụ thể hành vi xả nước thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần bị xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ);
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m3/ngày (24 giờ);
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m3/ngày (24 giờ);
 • Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40 m3/ngày (24 giờ);
 • Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 60 m3/ngày (24 giờ);
 • Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m3/ngày (24 giờ);
 • Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 100 m3/ngày (24 giờ)

Xem thêm:

Với kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm của mình. Môi trường Hana rất mong hợp tác, hỗ trợ quý Doanh nghiệp trong việc kiểm tra, đánh giá, tư vấn và hướng dẫn bảo trì, sữa chữa, vận hành hệ thống xử lí nước thải nhà máy. Đặc biệt, HANA tư vấn và hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ môi trường hoàn toàn miễn phí khi được tham gia hợp tác một trong các gói thi công, lắp đặt, vận hành bảo trì hệ thống xử lý nước thải và còn nhiều hậu mãi khác.

GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG HANA – luôn hoạt động với phương châm “Trao giải pháp – Nhận niềm tin”. Rất mong có cơ hội được hợp tác làm việc cùng quý doanh nghiệp.

Bài Viết Liên Quan

Tác Giả

Bình Luận

Call Now ButtonHotline: 0985.99.4949